درباره ما

هر کدام از ما در زندگی روزمره خود با سوالات بسیار مختلفی مواجه هستیم و برخی مشکلات ماه‌ها و حتی سال‌ها زمان می‌برند تا به راه‌حلی برسند. این روزها اولین راه‌حلی که به ذهن همه ما میرسد، یافتن پاسخ سوالات خود در اینترنت است. اما حجم بسیار زیاد مطالب و گوناگون بودن آن ما را سردرگم کرده و در بیشتر مواقع نمی‌توانیم به درستی جواب سوال خود را بیابیم. «چه‌چیز» در واقع حلقه گم‌شده بین سوالات مهم و پاسخ‌های مفیدی است که در زندگی روزمره همه ما وجود دارند. ماموریت «چه‌چیز» گسترش و توزیع دانش ارزشمندی است که از مهارت و تجربیات ارزنده یکایک شما نشأت می‌گیرد. این دانش، مهارت و تجربیات بسیار ارزشمند می‌تواند راهگشای مشکل بسیاری از افرادی باشند که به اطلاعات درست و کاربردی دسترسی ندارند. از طرفی، سوال شما می‌تواند سوال هزاران فرد دیگر در زمان حال، گذشته و حتی آینده باشد. ما افراد مختلف از فرهنگ و شهرهای گوناگون را به هم وصل می‌کنیم تا به درک متقابلی برسیم و بهتر بتوانیم مشکلات خود را از دیدگاه‌ها و تجربیات مختلف حل و فصل کنیم. «چه‌چیز» به افراد انگیزه می‌دهد یار و یاور همدیگر باشند و در شرایط مختلف زندگی از هم غافل نمانند.

شعر زیبای سعدی با بیانی شیوا و رسا بیانگر مفهوم عمیقی که است که از ابتدای بشریت و سالیان سال در همه فرهنگ‌ها و کشورها وجود داشته و دارد:

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

و اما چه‌چیز قدردان زحمات یکایک شما است. با هر قدمی که در راستای گسترش و نشر دانش برمی‌دارید در چه‌چیز نمره کسب کرده و در مسیر امتیازات چه‌چیز جلو می‌روید.

شما از طریق چه‌چیز در زمینه‌های بسیار مختلفی می‌توانید جواب سوال خود را بیابید. از سوالات مربوط به تصمیمات مهم زندگی گرفته تا مسائل دست و پا گیر روزانه.