امتیاز

مجموع 27
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2+
۸ اسفند ۱۳۹۵ رای مثبت question تغذیه در سفر
5+
۸ اسفند ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ ورزش بعد از کار
2+
۱۱ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت question کسی میدونه رکود تورمی چیه؟
1+
۶ بهمن ۱۳۹۵ افزودن دیدگاه لطفا اگه کسی میدونه راهنمایی کنه!
2+
۶ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال کسی میدونه رکود تورمی چیه؟
10+
۶ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی ورزش بعد از کار
1+
۶ بهمن ۱۳۹۵ افزودن دیدگاه منظورت از کار چه جور کاریه؟
1+
۶ بهمن ۱۳۹۵ افزودن دیدگاه چه عااااالی...ممنونم
1+
۶ بهمن ۱۳۹۵ افزودن دیدگاه واقعا لینک خیلی مفیدی بود 🙂
-1
۶ بهمن ۱۳۹۵ Down voted answer
2+
۶ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال تغذیه در سفر
1+
۶ بهمن ۱۳۹۵ عضویت در سایت