صفورا
27 امتیاز 1 پاسخ 2 پرسش 4 دنبال‌کننده 0 دنبال‌شونده

آمار

  • 1 پاسخ، 0 بهترین پاسخ
  • 2 پرسش، 0 پرسش حل شده
  • مدت عضویت: 3 سال، 5 ماه، 11 روز
  • 2181 بار دیده شده
  • آخرین مراجعه ۸ اسفند ۱۳۹۵

امتیاز

مجموع 27
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2+
۸ اسفند ۱۳۹۵ رای مثبت question تغذیه در سفر
5+
۸ اسفند ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ ورزش بعد از کار
2+
۱۱ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت question کسی میدونه رکود تورمی چیه؟
1+
۶ بهمن ۱۳۹۵ افزودن دیدگاه لطفا اگه کسی میدونه راهنمایی کنه!
2+
۶ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال کسی میدونه رکود تورمی چیه؟

رای

3 رای گرفته است 100/100 3مثبت 0منفی
11 رای داده است 91/100 10مثبت 1منفی

برترین پاسخ‌ها

1 ۶ بهمن ۱۳۹۵

پرسش‌‌های جدید