راشین درویش
171 امتیاز 12 پاسخ 5 پرسش 2 دنبال‌کننده 0 دنبال‌شونده

آمار

  • 12 پاسخ، 0 بهترین پاسخ
  • 5 پرسش، 0 پرسش حل شده
  • مدت عضویت: 3 سال، 4 ماه، 22 روز
  • 5567 بار دیده شده
  • آخرین مراجعه ۱ اسفند ۱۳۹۵

امتیاز

مجموع 171
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
5+
۲ دی ۱۳۹۷ رای مثبت پاسخ DPS رو چطور حساب میکنن؟
10+
10+
10+
۲۸ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی DPS رو چطور حساب میکنن؟

رای

8 رای گرفته است 100/100 8مثبت 0منفی
4 رای داده است 100/100 4مثبت 0منفی