امتیاز

مجموع 77
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2+
۳۰ فروردین ۱۳۹۶ رای مثبت question سورپرایز
-3
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ رای منفی پاسخ چاقی صورت لاغری شکم
-3
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ رای منفی پاسخ چاقی صورت لاغری شکم
2+
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت question سیکس پک
2+
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت question ناخن
2+
۲۱ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت question سیکس پک
2+
۲۱ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت question ناخن
2+
۲۱ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال ناخن
-1
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ Down voted answer
1+
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ افزودن دیدگاه تا اینکه چند سالت باشه؟
1+
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ افزودن دیدگاه تا چقدر زمان داشته باشی بعد از کار؟
1+
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ افزودن دیدگاه تا چقدر بخوای هزینه کنی؟
1+
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ افزودن دیدگاه تا هدفت از ورزش چی باشه؟
-1
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ Down voted question