امتیاز

مجموع 120
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
-3
۱ مرداد ۱۳۹۶ رای منفی پاسخ ورزش بعد از کار
5+
۸ اسفند ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ ورزش بعد از کار
-1
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ Down voted answer
-1
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ Down voted answer
10+
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی شکست استارتاپها
-1
۲۱ بهمن ۱۳۹۵ رای منفی question چاقی صورت لاغری شکم
-1
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ رای منفی question چاقی صورت لاغری شکم
10+
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی چطور اندروید گوشیم رو ارتقا بدم؟
5+
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ کنکور دکترا
2+
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال چرا انقدر ژانر اجتماعی؟
2+
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال بلند شدن قد