امتیاز

مجموع 225
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2+
۱۶ مرداد ۱۳۹۶ رای مثبت question کتابهای تاثیر گذار
2+
۲ مرداد ۱۳۹۶ طرح سوال کتابهای تاثیر گذار
2+
۲ مرداد ۱۳۹۶ طرح سوال حرف شنوی کودک
2+
۳۱ تیر ۱۳۹۶ طرح سوال جوش صورت
5+
۳۰ فروردین ۱۳۹۶ رای مثبت پاسخ ورزش هایی که به انعطاف پذیری کمک می‌کند
1+
۸ اسفند ۱۳۹۵ افزودن دیدگاه موافقم...مرسی
1+
۸ اسفند ۱۳۹۵ افزودن دیدگاه چطور به این سوال باید جواب داد؟؟
5+
۸ اسفند ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ یخچال فریزر
5+
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ تکنیک های خوابیدن
2+
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال استارتاپ ایده‌آل
5+
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ مصاحبه استخدامی
10+
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی مصاحبه استخدامی
-1
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ Down voted answer
10+
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی یخچال فریزر
10+
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی تکنیک های خوابیدن