طاهره فرهادی
225 امتیاز 8 پاسخ 23 پرسش 7 دنبال‌کننده 0 دنبال‌شونده

آمار

  • 8 پاسخ، 1 بهترین پاسخ
  • 23 پرسش، 1 پرسش حل شده
  • مدت عضویت: 3 سال، 5 ماه، 13 روز
  • 6250 بار دیده شده
  • آخرین مراجعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

امتیاز

مجموع 225
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2+
۱۶ مرداد ۱۳۹۶ رای مثبت question کتابهای تاثیر گذار
2+
۲ مرداد ۱۳۹۶ طرح سوال کتابهای تاثیر گذار
2+
۲ مرداد ۱۳۹۶ طرح سوال حرف شنوی کودک
2+
۳۱ تیر ۱۳۹۶ طرح سوال جوش صورت
5+
۳۰ فروردین ۱۳۹۶ رای مثبت پاسخ ورزش هایی که به انعطاف پذیری کمک می‌کند

رای

39 رای گرفته است 95/100 37مثبت 2منفی
39 رای داده است 95/100 37مثبت 2منفی

پرسش‌‌های جدید