امتیاز

مجموع 80
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2+
۱۹ اسفند ۱۳۹۵ رای مثبت question افزایش عمر باتری لپ‌تاپ و موبایل
2+
۱۹ اسفند ۱۳۹۵ طرح سوال افزایش عمر باتری لپ‌تاپ و موبایل
5+
۸ اسفند ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ چکار کنم که موقع خرد کردن پیاز اشک نریزم؟
5+
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ ارثی بودن سکته مغری
-3
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ رای منفی پاسخ ارثی بودن سکته مغری
-3
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ رای منفی پاسخ ارثی بودن سکته مغری
-3
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ رای منفی پاسخ ارثی بودن سکته مغری
-3
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ رای منفی پاسخ ارثی بودن سکته مغری
-3
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ رای منفی پاسخ ارثی بودن سکته مغری
10+
۲۸ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی ارثی بودن سکته مغری
10+
۲۸ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی دیابت نوع ۲
1+
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ عضویت در سایت