اشکان
80 امتیاز 5 پاسخ 1 پرسش 1 دنبال‌کننده 0 دنبال‌شونده

آمار

  • 5 پاسخ، 0 بهترین پاسخ
  • 1 پرسش، 0 پرسش حل شده
  • مدت عضویت: 3 سال، 4 ماه، 22 روز
  • 4696 بار دیده شده
  • آخرین مراجعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

امتیاز

مجموع 80
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

رای

6 رای گرفته است 100/100 6مثبت 0منفی
5 رای داده است 100/100 5مثبت 0منفی

پرسش‌‌های جدید