امتیاز

مجموع 49
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1+
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ افزودن دیدگاه چه چیزی به شما کمک زیادی نکرد؟
1+
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ افزودن دیدگاه نکته خوبی بود :))))))
2+
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت question مصاحبه استخدامی
2+
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال ایجاد انگیزه
2+
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال مصاحبه استخدامی
5+
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ ناخن
2+
۲۱ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال تکنیک های خوابیدن
10+
۲۱ بهمن ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی ناخن
2+
۲۱ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال زمان مناسب برای ازدواج
2+
۲۱ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال ترس از ارتفاع
2+
۱۱ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال تصمیم گیری در مسیر شغلی