رها
61 امتیاز 3 پاسخ 9 پرسش 1 دنبال‌کننده 0 دنبال‌شونده

آمار

  • 3 پاسخ، 0 بهترین پاسخ
  • 9 پرسش، 0 پرسش حل شده
  • مدت عضویت: 3 سال، 4 ماه، 19 روز
  • 2950 بار دیده شده
  • آخرین مراجعه ۸ اسفند ۱۳۹۵

امتیاز

مجموع 61
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
5+
۸ اسفند ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ تغذیه در سفر
5+
۸ اسفند ۱۳۹۵ رای مثبت پاسخ تغذیه در سفر
2+
2+
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال چه طور یک بیزینس پلن بنویسم؟

رای

3 رای گرفته است 100/100 3مثبت 0منفی
3 رای داده است 100/100 3مثبت 0منفی

برترین پاسخ‌ها

2 ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
0 ۲۸ بهمن ۱۳۹۵