امتیاز

مجموع 28
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
5+
۱ مرداد ۱۳۹۶ رای مثبت پاسخ افزایش عمر باتری لپ‌تاپ و موبایل
10+
۱۹ اسفند ۱۳۹۵ پاسخ‌دهی افزایش عمر باتری لپ‌تاپ و موبایل
2+
۱۱ اسفند ۱۳۹۵ رای مثبت question چکار کنم که موقع خرد کردن پیاز اشک نریزم؟
2+
۲۸ بهمن ۱۳۹۵ رای مثبت question دیابت نوع ۲
-1
۲۸ بهمن ۱۳۹۵ رای منفی question دیابت نوع ۲
2+
۲۸ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال ارثی بودن سکته مغری
2+
۲۸ بهمن ۱۳۹۵ طرح سوال دیابت نوع ۲
1+
۲۸ بهمن ۱۳۹۵ عضویت در سایت