چه رفتاری از یه نفر دیدی که تو همون لحظه فهمیدی که چقدر فرد باهوشیه؟

مهارت‌های فردی و اجتماعی 377 بار1 پاسخ۱ دنبال‌کننده
0
علی حاتمی 49 امتیاز علی حاتمی

چه رفتاری از یه نفر دیدی که تو همون لحظه فهمیدی که چقدر فرد باهوشیه؟

×

ورود