چه رفتاری از یه نفر دیدی که تو همون لحظه فکر کردی عجب آدم باهوشیه؟

مهارت‌های فردی و اجتماعی 2306 بار1 پاسخ۱ دنبال‌کننده
0
رها 61 امتیاز راشین درویش پاسخ داده در

چه رفتاری از یه نفر دیدی که تو همون لحظه فکر کردی عجب آدم باهوشیه؟

1
راشین درویش 171 امتیاز راشین درویش پاسخ داده در

یکی از همکارانم که به تازگی مشغول به کار شده بود سوالات جالبی می پرسید و رفتاری رو پیش گرفته بود که هیچ کس نسبت بهش گارد نمیگرفت و تقریبا همه به نوعی دوستش داشتن و کمکش میکردن… بعدها برام تعریف کرد که از یه قانونی به نام ۷۰/۳۰ پیروی میکرده، به این صورت که اوایل ورودش به شرکت ۷۰ درصد زمانش رو صرف سوال پرسیدن راجع به ساز و کار تخصصی و عمومی کارش میکرده و اون ۳۰ درصد زمان مابقی رو صرف معرفی خودش و اینکه چه طور فکر میکنه اما تا حدی که برای طرف مقابل این شبهه ایجاد نشه که آدم متکبریه ؛ به نظرم خیلی هوشمندانه عمل کرد .

×

ورود