دیدن چه عکسهایی، دیدگاه فرد نسبت به دنیا رو تغییر می‌ده؟

هنر و سرگرمی 1288 بار1 پاسخ۱ دنبال‌کننده
0
رها 61 امتیاز راشین درویش پاسخ داده در

دیدن چه عکسهایی، دیدگاه فرد نسبت به دنیا رو تغییر می‌ده؟

1
راشین درویش 171 امتیاز راشین درویش پاسخ داده در

بعضی عکس ها مثل این، حرف های زیادی برای گفتن دارن…

×

ورود