بدترین ظلم‌های بشریت

گوناگون 2114 بار1 پاسخ۱ دنبال‌کننده
0
رها 61 امتیاز راشین درویش پاسخ داده در

بدترین ظلم‌هایی که بشریت مرتکب شده چیه؟

0
راشین درویش 171 امتیاز راشین درویش پاسخ داده در

ظلم هایی که بشریت مرتکب شده چه در خصوص هم نوعان خود و چه در خصوص طبیعت و دیگر جانداران بی انتهاست اما جدید ترین مطلبی که به آن برخورد کردم در رابطه با نوعی سوپ بود که در برخی رستوران های آمریکا و انگلیس سرو می شود. این سوپ گران قیمت از باله و دم کوسه ها به دست می آید. کوسه ها بدون باله ها و دم فلج شده و به قعر دریا می روند تا در انتظار مرگ بمانند. شاید برخی فکر کنند که این ظلمی است که ماهیگیران مرتکب می شوند اما در حقیقت ما به عنوان مشتری و خواهان این سوپ ظلم بزرگتری مرتکب می شویم.

×

ورود