بدترین رفتاری که تا حالا داشتی و باعث شده ناخواسته کسی رو آزرده کنه و ازت فاصله بگیره چی بوده؟

مهارت‌های فردی و اجتماعی 352 بار1 پاسخ۱ دنبال‌کننده
0
طاهره فرهادی 225 امتیاز طاهره فرهادی

بدترین رفتاری که تا حالا داشتی و باعث شده ناخواسته کسی رو آزرده کنه و ازت فاصله بگیره چی بوده؟

×

ورود